Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/harmonifestival.dk/public_html/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59
Om Dansk Amatør Orkesterforbund – Harmonifestival
Close

Om Dansk Amatør Orkesterforbund

Hvad er Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO)

Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for ca. 110 amatør-blæseorkestre og -ensembler i Danmark med tilsammen ca. 3.000 aktive musikere.

Dansk Amatør Orkesterforbunds formål er at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for amatørmusikken inden for brass bands, harmoniorkestre og andre blæseorkestre, herunder
– At skaffe størst mulig opmærksomhed om og støtte til DAOs arbejde
– At skaffe DAO størst mulig indflydelse på specielt offentlige instansers beslutninger, som har indflydelse på medlemmernes udfoldelsesmuligheder
– At virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i musikudfoldelsen
– At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning
– At formidle samspilsmuligheder og offentlig fremførelse af amatørmusik
– At medvirke til uddannelse af ledere og dirigenter, samt inspirere til og støtte individuel dygtiggørelse, specielt i relation til de unges musikudfoldelse og
– At koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

Det daglige arbejde i DAO udføres af en fem-mands bestyrelse og forretningsføreren. Derudover har DAO et musikudvalg bestående af fire personer. Bestyrelsen bliver valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er det øverste bestemmende organ i DAO. Det er her de væsentligste beslutninger om organisationen og organisationens virke tages. Repræsentantskabet består af ét medlem fra hvert medlemsorkester.

Hvad tilbyder DAO?

DAO er en paraplyorganisation for amatørblæsermusikken i Danmark. DAO har både en servicefunktion og en undervisningsfunktion. Dertil kommer, at DAO ønsker at have en samlende funktion i forhold til dansk amatørblæsermusik. Endelig skal det påpeges, at DAO er ansvarlig for den årlige afvikling af Danmarks Mesterskab for brass bands og harmoniorkestre samt regionalstævnerne.

DAO som serviceorgan
DAO servicefunktioner består i hovedtræk af følgende dele:
1. KODA-aftale: DAO en aftale med KODA, som omfatter alle DAOs medlemmer,
2. Økonomisk Støttefunktion: Medlemsorkestre og enkeltmedlemmer af DAO har mulighed for at søge om økonomisk støtte til afvikling af arrangementer, kurser, stævner, talentudviklingsprojekter mv.
3. Forsikringsaftale: DAO’s medlemsorkestre er automatisk omfattet af en ansvars- og arbejdsskadeforsikring.
4. Samlende funktion: DAO repræsenterer amatørblæserorkestrene overfor andre grene af amatørmusikken, og overfor musiklivet som helhed. Og DAO er gennem medlemskab i AKKS talerør overfor politikerne for amatørblæserorkestrenes interesser.
5. Internationalt: DAO varetager medlemsorkestrenes interesser overfor EBBA og ECWYO, samt indgår i nordisk samarbejde i NOMU.

DAOs undervisningsfunktion
DAO nuværende undervisningsfunktion består blandet i afvikling af kurser, regionalstævner og Danmarks Mesterskab for brass band og harmoni. Dertil kommer, at DAO har et talentudviklingsprogram i to led: et ungdoms brassband for medlemmer af DAO i alderen 15-21 år, og et ungdomsharmoniorkester for medlemmer af DAO i alderen 15-25 år.
Det skal her bemærkes, at de kurser, stævner og konkurrencer, der afvikles i DAO regi / med økonomisk støtte fra DAO, afvikles af orkestre for andre orkestre. Det vil sige, at DAO som organisation primært er med til motivere, facilitere og gøre det økonomisk muligt at afvikle kurser, stævner mv. DAO er medlemmer, mens DAO som organisation forsøger at skabe rammerne for, at der sker musikalsk udviking på tværs af musikalske og geografiske grænser.

DAOs konkurrencer
DAO afholder DM Brass og Koncertstævne hvert år, og Harmonifestival og DM hvert andet år.

Brassbandet, der vinder DM for brass band kvalificerer sig samtidig til deltagelse i Europamesterskabet for brassbands, der organiseres og afvikles af European Brass Band Association (EBBA) .

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at få udviklet konkurrencekonceptet således, at der også bliver afviklet en komponist/arrangørkonkurrence og en idékonkurrence. Der arbejdes desuden på, at harmoniorkestre, der vinder DM for harmoniorkestre i 1. division kvalificerer sig til et europæsik medlemsskab.